Alumni PG 19961997

Details of MSC Students of Academic Year 19961997

Entry No.Student NameEntry No.Student Name
1995PHS017 RUCHI VATS 1995PHS003 ARUNABH HAZARIKA
1995PHS022 SUCHITRA KAMATH 1995PHS004 ASHWINI KUMAR SHARMA
1995PHS019 SATYEN SINHA 1994PHS006 MANOJ KUMAR
1995PHS018 SANJEEV KUMAR MAHESHWARI 1995PHS010 MOHANTY LIPI
1995PHS008 HARI BILASH DUBEY 1995PHS012 PRASHANTH JAIKUMAR
1995PHS024 DEEPSHIKHA CHOUDHURY 1995PHS009 KIRAN
1995PHS011 MANOJENDU CHOUDHURY 1995PHS015 REEMA CHAWLA
1995PHS002 AMITESH OMAR 1995PHS013 RAJUL RANJAN
1995PHS001 ABHA THAKUR

Details of M.Tech. Applied Optics Students of Academic Year 19961997

Entry No.Student NameEntry No.Student Name
1995PHA007 SANJIVA KUMAR 1995PHA003 GAURI SRIVASTAVA
1995PHA006 SADANAND GANAPATHY MUDUGAR 1995PHA004 G RAVI KIRAN
1995PHA010 SUMANTA MANDAL 1995PHA011 VIBHUTI BHUSHAN TIWARI
1995PHA005 MANOJ KUMAR 1995PHA002 DEEPESH KUMAR SHARMA
1995PHA008 SASMITA DASH

Details of M.Tech. Solid State Materials Students of Academic Year 19961997

Entry No.Student NameEntry No.Student Name
1995PHM003 SHAH AKSHAY RATNAKUMAR 1995PHM015 SHAILENDRA MISHRA
1995PHM005 GEETA MANI 1995PHM008 MAGGIE PAULOSE
1995PHM006 HALIKHEDE SOMESHWAR SHIVARAJ 1995PHM004 AMIT B. SHAH
1995PHM007 LALIT NARAYAN CHAUDHARY 1995PHM001 ADITYA NATH JHA
1995PHM010 PRATISHTHA TEWARI 1995PHM016 SUKHBIR SINGH
1995PHM013 SANJEEB KUMAR DASH 1995PHM014 SATISH MOHAN
1995PHM011 PRIYADARSHI DEBASHIS