Alumni PG 19971998

Details of MSC Students of Academic Year 19971998

Entry No.Student NameEntry No.Student Name
1996PHS006 BHUPESH GARG 1996PHS012 PRATIBHA SINHA
1996PHS016 RASHMI SHRIVASTAVA 1996PHS009 KAMAL
1996PHS023 SHUBHRANSHU RANJAN SINGH 1996PHS010 NEERAJ KUMAR JHA
1996PHS017 RAVI MITTAL 1996PHS002 ALOKE KANJILAL
1996PHS021 SNIGDHA DIXIT 1996PHS005 ARVIND KUMAR BALIYAN
1996PHS018 RUCHI SINGH 1995PHS021 SHANTANU TRIPATHY
1996PHS020 SHALINI PANDEY 1995PHS025 QAMAR ALAM
1996PHS007 C. PHANI KUMARI 1995PHS007 GOLDA, K. S.
1996PHS013 RAJESH GUPTA 1996PHS025 POOJA ARORA
1996PHS014 RAM DWIVEDI 1996PHS026 SONIA SODHI
1996PHS015 RANBIR SINGH 1996PHS027 R SUBADRA
1996PHS008 GURPREET KAUR

Details of M.Tech. Applied Optics Students of Academic Year 19971998

Entry No.Student NameEntry No.Student Name
1996PHA001 AJIT KUMAR DAS 1996PHA008 SANDEEP KARNWAL
1996PHA018 YACHNA TYAGI 1996PHA009 SHALINI AGARWAL
1996PHA015 SUSMITA DAS 1996PHA007 SAMARENDRA KUMAR MOHANTY
1996PHA017 VINOD KUMAR BERI 1996PHA006 RAMESH KUMAR SINGH
1996PHA013 S. SRINIVAS 1996PHA005 N. CHITRABHANU
1996PHA014 SUSARLA G. S. MANOJ 1996PHA004 M. V. SRINIVAS
1996PHA011 SOHAN SINGH MEHTA 1996PHA003 KANTAM JAYA BHARAT REDDY
1996PHA012 SONU SHARMA 1996PHA002 JAI KHARE

Details of M.Tech. Solid State Materials Students of Academic Year 19971998

Entry No.Student NameEntry No.Student Name
1996PHM017 SUSANTA KUMAR DAS 1996PHM007 MONIKA AGARWAL
1996PHM016 SUNIL KUMAR 1996PHM009 NISHMA
1996PHM014 SANTOSH KUMAR SINGH 1996PHM008 MONIKA VISHNOI
1996PHM015 SIDHESWARA MAHAPATRA 1996PHM004 JYOTI GUPTA
1996PHM013 SANJAI SHARMA 1996PHM005 JYOTI RAWAL
1996PHM012 RAMESHWAR PRASAD SHARMA 1996PHM002 B. BALAMURUGAN
1996PHM011 PARDEEP KUMAR 1996PHM003 DIVYANSHU
1996PHM010 PIYUSH KUMAR MISHRA 1996PHM001 ARUNA GAIROLA