Alumni PG 20002001

Details of MSC Students of Academic Year 20002001

Entry No.Student NameEntry No.Student Name
1999PHS019 MAHARANA SAMBIT 1999PHS017 RAKESH KUMAR
1999PHS018 ROUCHIN MAHENDRA 1999PHS016 PREETHI NAIR
1999PHS022 SHAILESH MAHAWAR 1999PHS028 YOGITA NAGPAL
1999PHS030 RAJIV MISRA 1999PHS032 RAJAN
1999PHS029 NEELAM DHANDA 1999PHS027 MANIKA CHAWLA
1999PHS002 ALOK KUMAR SAXENA 1999PHS005 DEEPAK GUPTA
1999PHS006 GARGI AGARWAL 1999PHS001 ABHISHEK KUMAR SINGH
1999PHS031 SUCHITRA 1999PHS011 KARAN SEHGAL
1999PHS026 SEIMINLEN HAOKIP JEMPU 1999PHS009 JANAKI SRINIVASAN
1999PHS023 SHWETA ROY 1999PHS013 MRIGANKO SARKAR
1998PHS023 VANDANA BATRA 1999PHS008 GAUTAM KUMAR
1999PHS014 OM PRAKASH 1999PHS004 BHARAT RAJ
1999PHS015 PRASHANT KUMAR SINHA

Details of M.Tech. Applied Optics Students of Academic Year 20002001

Entry No.Student NameEntry No.Student Name
1999PHA011 RATNANJALI 1999PHA014 SHILPI AGARWAL
1999PHA010 RAHUL PURKAYASTHA 1999PHA005 KAVITA BISHT
1999PHA015 RAVI KANTH S. 1999PHA012 K. SANTHOSH KUMAR
1999PHA001 ANJALI AHUJA 1999PHA007 KOTHAPALLI SRI RAJASEKHAR
1999PHA009 PRASHANT KUMAR CHAUHAN 1999PHA008 MD.MOSARRAF HOSSAIN
1999PHA006 KAVITA SAINI

Details of M.Tech. Solid State Materials Students of Academic Year 20002001

Entry No.Student NameEntry No.Student Name
1999PHM019 VIKAS RANA 1999PHM018 VANYA SRIVASTAV
1999PHM022 SHALOO RAI 1999PHM004 ARUN KUMAR
1999PHM003 ARSHDEEP SINGH 1999PHM005 JYOTI RANJAN MOHANTY
1999PHM014 SHIV KUMAR MISHRA 1999PHM012 SAROJ KUMARI RATHORE
1999PHM002 ANU VRATA PANWAR 1999PHM016 VAIBHAV THAKORE
1999PHM001 ANNAMBHOTLA SRINIVAS 1999PHM007 PAWAN KUMAR
1999PHM017 VANDANA AGGARWAL 1999PHM009 RAJMOHAN BHANDARI
1999PHM013 SHITAL PRASAD 1999PHM011 SANDEEP NEGI
1999PHM015 TIRENDRA KUMAR 1999PHM008 RAJIV MINHAS
1999PHM006 KHAGENDRA KUMAR NATH