Alumni PG 20022003

Details of MSC Students of Academic Year 20022003

Entry No.Student NameEntry No.Student Name
2001PHS034 NEHA AWASTHI 2001PHS018 SHIVAJI DAS GUPTA
2001PHS024 TANU AGARWAL 2001PHS019 NEELIMA AGARWAL
2001PHS029 JHANGI RAM 2001PHS007 ANURAG TRIPATHI
2001PHS031 SEETESH PANDE 2001PHS012 GIRIJESH KUMAR YADAVA
2001PHS025 AMIT JAIN 2001PHS014 MUKESH TIWARI
2001PHS028 LALHRIATZUALA 2001PHS015 SUMIT MAJUMDAR
2001PHS026 SHANTANU MUKHERJEE 2001PHS008 NIDHI MATHUR
2001PHS027 GARIMA SAXENA 2001PHS011 ASHOK KUMAR
2001PHS005 YOGESH KUMAR 2001PHS009 ABHILASHA SINHA
2001PHS016 NIVEDITA DASGUPTA 2001PHS010 RAHUL BISWAS
2001PHS022 SRIVIDYA R. 2001PHS004 SANIL UNNIKRISHNAN
2001PHS023 ABHA RAI 2000PHS022 RAJINDER RANA
2001PHS017 RAJEEV KUMAR JAIN 2000PHS015 MUNN VINAYAK SHUKLA
2001PHS020 SHWETA SHARMA

Details of M.Tech. Applied Optics Students of Academic Year 20022003

Entry No.Student NameEntry No.Student Name
2001PHA010 SEEMA GUGLANI 2001PHA006 ARUP BISWAS
2001PHA013 ANJALI SINGH 2001PHA009 ASHU KUMAR BANSAL
2001PHA017 HIMANSU SHEKHAR PATTANAIK 2001PHA014 SREENIVASA KISHORE S.
2001PHA018 SANDEEP KUMAR 2001PHA016 POWAR SAGAR ANANDRAO
2001PHA011 DHIRAJ KUMAR 2001PHA007 VINOD CHACKO
2001PHA012 VIJAY RAJ SINGH 2001PHA008 VISHAL TONGER
2001PHA019 ASHISH TYAGI

Details of M.Tech. Solid State Materials Students of Academic Year 20022003

Entry No.Student NameEntry No.Student Name
2001PHM020 GEETA SEHGAL 2001PHM009 PRAGATI SHARMA
2001PHM015 SUCHITRA 2001PHM011 AARTI SINGH
2001PHM021 SURESH THOMAS ABRAHAM 2001PHM012 MALLU VENKATA REDDY
2001PHM016 MONIKA GUPTA 2001PHM006 PUNEET KUMAR SRIVASTAVA
2001PHM018 AMIT KUMAR SRIVASTAVA 2001PHM003 KRISHNACHARYA
2001PHM017 SAROJ PRASAD DASH 2001PHM007 PAWAN KUMAR KULRIYA
2001PHM013 SUGAM KUMAR 2001PHM004 DEEPAK KUMAR MOHANTY
2001PHM008 SUNIL SINGH KUSHVAHA 2001PHM005 KAPIL CHANDRA AGARWAL
2001PHM014 SANJAY KUMAR DAKUA 2001PHM001 SANDEEP SHARMA