Alumni PG 20032004

Details of MSC Students of Academic Year 20032004

Entry No.Student NameEntry No.Student Name
2001PHS030 ARKAPRAVO BHAUMIK 2002PHS014 PARVEZ AHMED
2002PHS011 SUDHEER KUMAR JAWALA 2002PHS017 DHIRENDRA KUMAR SINHA
2002PHS012 SUNIL KUMAR 2002PHS018 MONIKA GANDHI
2002PHS024 ROHINI GARG 2002PHS015 PARVEEN KUMAR
2002PHS025 SHAILESH KUMAR 2002PHS016 RITWICK DAS
2002PHS032 CHARU GAUR 2002PHS003 MANISHA BHATTACHARYA
2002PHS028 RANJEET SINGH 2002PHS004 UTPAL SINHA
2002PHS030 RAJAN ARORA 2002PHS006 RAJESH KUMAR
2002PHS013 PARAMA PAL 2002PHS007 VISHWA BANDHU PATHAK
2002PHS019 AMRITA SINGH 2002PHS010 KULBIR SINGH
2002PHS023 NEHA GOYAL 2002PHS008 SUSHIL RAJPUROHIT
2002PHS020 AMIT RAI 2002PHS009 MANDEEP SINGH
2002PHS021 ARVIND CHANDAN 2002PHS002 GAURAV GUPTA
2002PHS022 SATINDER SINGH 2002PHS001 MALAY KUMAR

Details of M.Tech. Applied Optics Students of Academic Year 20032004

Entry No.Student NameEntry No.Student Name
2002PHA022 PRERANA 2002PHA012 SWATI MISHRA
2002PHA020 SATISH KUMAR DUBEY 2002PHA008 RESHMI C.
2002PHA017 RAHUL CHARAN 2002PHA006 KAMALPREET KAUR
2002PHA019 VINOD KUMAR SIDDHU 2002PHA007 ANKITA GARG
2002PHA016 AMIT KAPOOR 2002PHA005 S. ANANTH
2002PHA015 SWATI SAXENA 2002PHA002 POONAM ARORA
2002PHA010 NEERAJ LAKHOTIA 2002PHA003 BHAVNA VIDHANI

Details of M.Tech. Solid State Materials Students of Academic Year 20032004

Entry No.Student NameEntry No.Student Name
2001PHM010 RACHNA SANGHA 2002PHM014 SWAIN AKSHAYA KUMAR
2002PHM021 PRERNA GARG 2002PHM011 BAG RAJESH KUMAR
2002PHM022 APARNA PAREEK 2002PHM013 MAHIPAL SINGH DEORA
2002PHM023 SANDEEP KHANNA 2002PHM010 YAJVENDRA KUMAR
2002PHM019 BHARAT RAJ 2002PHM007 MINISHA
2002PHM020 MANPREET KAUR 2002PHM009 KULDEEP SHARMA
2002PHM018 ANIL KUMAR SISODIA 2002PHM006 ARTI DANGWAL
2002PHM016 PADMNABH RAI 2002PHM004 SHEETAL CHAUDHARY
2002PHM015 RENU SHARMA 2002PHM002 VENKATA RAMA RAO NEELAM