Alumni PG 20042005

Details of MSC Students of Academic Year 20042005

Entry No.Student NameEntry No.Student Name
2003PHS0018 PARTHAPRATIM MAHANTA 2003PHS0011 RAJ RANJAN MISHRA
2003PHS0019 VINAY AGARWAL 2003PHS0012 SABYASACHI SAHA
2003PHS0020 MAHIMA CHHABRA 2003PHS0007 DEEPTI PACHAURI
2003PHS0022 RAMESH SHARMA 2002PHS027 SHOBHIT DESHWAL
2003PHS0024 RASHMI VERMA 2003PHS0006 LUXMI
2003PHS0008 SHINCY JOHN 2003PHS0003 APAR JAIN
2003PHS0015 WASIM RAJA 2003PHS0002 ANU GARG
2003PHS0009 SMRITI POOJA 2003PHS0001 GURNEET KAUR
2003PHS0014 PAWAN GILHOTRA

Details of M.Tech. Applied Optics Students of Academic Year 20042005

Entry No.Student NameEntry No.Student Name
2003PHA0012 MOHAN SINGH DHONI 2003PHA0007 RAGHAVENDRA SINGH SOLANKI
2003PHA0013 GOPAKUMAR R. 2003PHA0006 SAKSHI GUPTA
2003PHA0011 BINDU JOHN 2003PHA0002 RAJEEV SISODIA
2003PHA0009 DEEPU KOSHY GEORGE

Details of M.Tech. Solid State Materials Students of Academic Year 20042005

Entry No.Student NameEntry No.Student Name
2003PHM0018 SURENDRA SINGH BARALA 2003PHM0009 ASHAWARAYA SHALINI
2003PHM0021 MAHARANA PRADEEP KUMAR 2003PHM0008 YOGESH KUMAR JAIN
2003PHM0019 LOKESH SAINI 2003PHM0007 MAHESH KUMAR
2003PHM0011 ROUL BASANTA KUMAR 2003PHM0006 CHARU LATA DUBE
2003PHM0017 KUSUM KUMARI 2003PHM0004 MUKESH KUMAR
2003PHM0012 NAVEEN KUMAR SHARMA 2003PHM0002 SOUVIK MAZUMDER
2003PHM0014 REETI SINGH