Alumni PG 20102011

Details of MSC Students of Academic Year 20102011

Entry No.Student NameEntry No.Student Name
2009PHS7098DEBABRATA CHANDRA2009PHS7110ISHITA DUTTA CHOUDHURY
2009PHS7087DIVAKAR PATHAK2009PHS7117RAKESH DAS
2009PHS7097JITENDER2009PHS7114PRATAPADITYA BEJ
2009PHS7094DHARGYAL2009PHS7149MANISH KUMAR
2009PHS7096APOORV TIWARI2009PHS7127SHIB SHANKAR SINGHA
2009PHS7150SUPADA BISWAS 2009PHS7147ANIRBAN AIN
2009PHS7116BISWAJIT DALAL2009PHS7115BAPPA KARMAKAR
2009PHS7107PRADIP KUMAR MONDAL2009PHS7124ADITYA SINGH MEHRA
2009PHS7089SAYAK DAS2009PHS7122INDERJEET SINGH
2009PHS7108POOJA SHARMA2009PHS7123BAIBHABMAY MONDAL
2009PHS7119ADITYA NANDAN SAVITA 2009PHS7120KHAIDEM CHARANJIT SINGH
2009PHS7103NIVEDITA BHADRA2009PHS7148SANDEEP SHARMA
2009PHS7109NAIRITA PAL2009PHS7145PRAMIT KUMAR DEB BURMAN
2009PHS7113CHANDRASEKHAR GHOSH2009PHS7125ITI SONKER
2009PHS7111BIBHUPRASAD MAHAKUD2009PHS7126SHARANDEEP KAUR DHALIWAL
2009PHS7112MEGHA PATHAK2009PHS7142ANIKET CHOWDHURY
2009PHS7105MANJARI GARG2009PHS7128GINMINLEN TOUTHANG
2009PHS7118SHER ALI2008PHS7080SHASHI KANT KUMAR

Details of M.Tech. Applied Optics Students of Academic Year 20102011

Entry No.Student NameEntry No.Student Name
2009PHA2277MANOJ PRASAD2009PHA2267SATYANDER KAUR
2009PHA3478SANDEEP MISHRA2009PHA2262MANISH KUMAR
2009PHA2270MAMTA UPPAL2009PHA3460ASHISH VYAS
2009PHA3453RAM KISHORE SINGH2009PHA3459MANOJ KUMAR
2009PHA3447GEETA KANDHOL 2009PHA3466SUDHIR MAURYA
2009PHA3467S PRABHAKAR2009PHA3545MADHU SUDAN
2009PHA2291SAMEER KUMAR BEHERA2009PHA3548T BALA SAIDULU
2009PHA3457SHOBHIT KATIYAR2009PHA3547VIRENDRA KUMAR

Details of M.Tech. Solid State Materials Students of Academic Year 20102011

Entry No.Student NameEntry No.Student Name
2009PHM2261ASHUTOSH KUMAR2009PHM2300VIPIN KUMAR
2009PHM2258INTU SHARMA2009PHM2303SANJAY KUMAR
2009PHM2309SATISH KUMAR2009PHM2312RAMU MADDU
2009PHM2264DEEPTI CHAUDHARY 2009PHM2315SONY KUMARI
2009PHM2308DEEPANSHU SHARMA 2009PHM2316SANTOSH KUMAR KUNDARA
2009PHM2268GANESH DURAGASI2009PHM2320SUBHRANJALI PRADHAN
2009PHM2289T ESHWAR2009PHM2319LALMINTHANG KIPGEN