Alumni UG 20062007

Details of B.Tech Students of Academic Year 20062007

Entry No.Student NameEntry No.Student Name
2002524 MAHENDRA KUMAR KALOSIA 2003PH10605 KUMAR NIKHIL
2003PH10623 MAN SINGH 2003PH10603 GUNJAN GODBOLE
2003PH10622 VIBHOO JI KATIYAR 2003PH10602 GINNI SHARMA
2003PH10620 SWAPNIL GAUTAM 2003PH10601 AYUSH JAIN
2003PH10617 SUDEEP KUMAR 2003PH10600 AVI SAXENA
2002334 SACHIN CHHABRA 2003PH10599 ARJUN GUPTA
2003PH10619 SUNINDER SINGH CHAUHAN 2003PH10598 APOORV KHURASIA
2003PH10616 SRIVATS R SEKAR 2003PH10597 ANIL KUMAR YADAV
2003PH10615 SIDHARTH SARAWGI 2003PH10595 AJAY KUMAR SINGH
2003PH10614 SAURABH JAIN 2001297 A. MANI RAGHAVENDRA
2003PH10613 RESHAV SINGLA 2003PH10596 AJAY SHANKAR
2003PH10612 RASHMISH KUMAR MISHRA 2003PH10591 AAMIR HUSSAIN
2003PH10611 RAMAKRISHNA SAYOJIRAO G 2002323 NETANT K MISRA
2003PH10610 RAHUL SINGH 2003PH10594 ABHISHEK KUMAR
2003PH10609 PRABHJOT JUNEJA 2003PH10273 SAMEER GROVER
2003PH10608 PANKAJ PARASHAR 2003PH10278 SHILPI GOYAL
2003PH10607 NIPUN KUMAR